LKS Zantyr Sztum

Piątka dla Niepodległej

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Giembicki Jan M-1 00:18:22 3 (65) 3 (36) 3:40 min/km 16,33 km/h
2 Łukomski Andrzej M-1 00:20:00 5 (65) 5 (36) 4:00 min/km 15,00 km/h
3 Niemyjska Beata K-1 00:20:53 8 (65) 1 (29) 4:11 min/km 14,37 km/h
4 Nowosielski Piotr M-1 00:22:15 14 (65) 12 (36) 4:27 min/km 13,48 km/h
5 Babieczko Andrzej M-1 00:25:09 24 (65) 22 (36) 5:02 min/km 11,93 km/h
6 Podolski Mirosław M-1 00:32:21 58 (65) 35 (36) 6:28 min/km 9,27 km/h