LKS Zantyr Sztum

Parkrun Zamek w Malborku

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-45 00:25:03 23 (66) 4 (7) 5:01 min/km 11,98 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-45 00:30:26 19 (42) 3 (7) 6:05 min/km 9,86 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-60 00:27:04 24 (70) 1 (2) 5:25 min/km 11,08 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-60 00:24:46 12 (34) 1 (2) 4:57 min/km 12,11 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-60 00:55:30 42 (42) 2 (2) 11:06 min/km 5,41 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-60 00:26:02 8 (25) 1 (1) 5:12 min/km 11,52 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Najda Sławomir M-45 00:19:27 3 (91) 1 (12) 3:53 min/km 15,42 km/h
2 Cebula Bogdan M-60 00:19:54 5 (91) 1 (2) 3:59 min/km 15,08 km/h
3 Mazerski Bartosz M-45 00:22:39 11 (91) 2 (12) 4:32 min/km 13,25 km/h
4 Jażdżewski Zbigniew M-60 00:57:26 91 (91) 2 (2) 11:29 min/km 5,22 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-60 00:27:36 16 (30) 1 (1) 5:31 min/km 10,87 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-60 00:26:18 14 (30) 1 (1) 5:16 min/km 11,41 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-45 00:18:15 1 (34) 1 (9) 3:39 min/km 16,44 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-45 00:18:25 2 (19) 1 (4) 3:41 min/km 16,29 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-60 00:23:16 10 (35) 2 (2) 4:39 min/km 12,89 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Najda Sławomir M-45 00:19:25 6 (121) 1 (18) 3:53 min/km 15,45 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-60 00:23:50 4 (9) 1 (1) 4:46 min/km 12,59 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-60 00:26:24 18 (73) 1 (2) 5:17 min/km 11,36 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-55 00:24:03 8 (15) 2 (2) 4:49 min/km 12,47 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Giembicki Jan M-30 00:18:55 2 (22) 1 (2) 3:47 min/km 15,86 km/h
2 Cebula Bogdan M-60 00:19:21 3 (22) 1 (1) 3:52 min/km 15,50 km/h
3 Lisogórski Krzysztof M-40 00:23:06 10 (22) 3 (7) 4:37 min/km 12,99 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-55 00:26:02 10 (13) 1 (1) 5:12 min/km 11,52 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-40 00:17:34 1 (15) 1 (3) 3:31 min/km 17,08 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-55 00:22:54 10 (39) 2 (2) 4:35 min/km 13,10 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-55 00:22:47 9 (21) 2 (4) 4:33 min/km 13,17 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-55 00:21:35 5 (17) 1 (1) 4:19 min/km 13,90 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-55 00:22:06 12 (42) 1 (3) 4:25 min/km 13,57 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Giembicki Jan M-30 00:18:34 3 (28) 1 (3) 3:43 min/km 16,16 km/h
2 Cebula Bogdan M-55 00:19:18 4 (28) 1 (4) 3:52 min/km 15,54 km/h
3 Jażdżewski Zbigniew M-55 00:22:08 9 (28) 2 (4) 4:26 min/km 13,55 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-40 00:17:15 1 (30) 1 (6) 3:27 min/km 17,39 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-55 00:22:39 11 (24) 1 (1) 4:32 min/km 13,25 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-40 00:17:28 2 (40) 1 (6) 3:30 min/km 17,18 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Giembicki Jan M-30 00:18:30 1 (35) 1 (7) 3:42 min/km 16,22 km/h
2 Najda Sławomir M-45 00:18:39 2 (35) 1 (4) 3:44 min/km 16,09 km/h
3 Cebula Bogdan M-55 00:18:43 3 (35) 1 (2) 3:45 min/km 16,03 km/h
4 Jażdżewski Zbigniew M-55 00:22:36 14 (35) 2 (2) 4:31 min/km 13,27 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Jażdżewski Zbigniew M-55 00:22:41 18 (48) 1 (1) 4:32 min/km 13,23 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Tyburski Igor M-15 00:19:14 2 (38) 1 (1) 3:51 min/km 15,60 km/h